กองคลัง

0
812

นางสาวสรัลชนา เกษสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางเบญจมาภรณ์ วงค์ธิดา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวทิฆัมพร คำมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาววีรนุช แก้วนำมา
นักวิชาการคลัง
นายประเสริฐสิน เจียรเจริญ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศิราณี อินทรีย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสุภาภรณ์ ทาไชยวงค์
นักวิชาการคลัง
(ลูกจ้างประจำ)
นางสาวนิศารัตน์ จันทร์แก้ว
พนักงานทั่วไป
นายเศรษฐพงษ์ พันธ์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here