กองช่าง

0
669

 

นายพิทักษ์ รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายธรรมวิชญ์ พรหมจรรย์
หัวหน้าฝ่ายโยธา
นายปกิต ศิริวงศ์
วิศวกรโยธา
นางวารุณี กลายทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปิยะ กันดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  
นายชำนาญ มอญแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายชูศักดิ์ จันท์โกฏ
พนักงานทั่วไป
นายธวัชชัย ติ๊บมาใจ
พนักงานทั่วไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here