วันที่ 29/10/62 13.00-14.30น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมผู้ทำหน้าที่เก็บขนขยะและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดทิ้งขยะเทศบาลตำบลลำปางหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะ และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here