การมอบหมายนโยบายของนายเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง

0
51

นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง ได้แถลงนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลลำปางหลวง และได้ให้ความเชื่อมั่นว่าจะบริหารงานด้วยความโปร่งใสและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here