การให้ความรู้เรื่องโภชนาการในเด็กปฐมวัยในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองสาธารณสุขฯและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางสาวจารุวรรณ ไชยกันทะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโภชนาการในเด็กปฐมวัย ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปางหลวง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here