ขอเชิญชวนอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 ฟรี

ขอเชิญชวนอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 ฟรี….
เทศบาลตำบลลำปางหลวง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน แกนนำชุมชน อสม. ประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมทำหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถมาร่วมได้ตามกำหนดการ
กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

**********************************
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
– รุ่นที่ 1 วันที่ 20 มีนาคม 2563 (หมู่ที่ 4,5,10,12)
สถานที่จัดทำหน้ากากอนามัย ณ ศาลาวัดบ้านจู้ด
– รุ่นที่ 2 วันที่ 23 มีนาคม 2563 (หมู่ที่ 1,2,3)
สถานที่จัดทำหน้ากากอนามัย ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข
ลำปางหลวง (สถานีอนามัยลำปางหลวง)
-รุ่นที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2563 (หมู่ที่ 7,8,11)
สถานที่จัดทำหน้ากากอนามัย ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข
ลำปางหลวง(สถานีอนามัยลำปางหลวง)
-รุ่นที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม 2563 (หมู่ที่ 6,9,13)
สถานที่จัดทำหน้ากากอนามัย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านม้ากลาง ม. 13
หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการ ไข้ ไอ มีเสมหะ
ขอขอบพระคุณความรู้จาก กลุ่มต้นธงชัย แฮนด์เมค อบจ.ลำปาง และคุณครู อำไพ กศน.ตำบลลำปางหลวงมา ณ ที่นี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here