คณะผู้บริหาร

0
364

ดร.อดุลย์ กันธิดา
นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง

นายปรีดา นิลคำ
รองนายกเทศมนตรี
นายบุญมา บุญเรือง
รองนายกเทศมนตรี
นายประสงค์ จันทร์ทิพย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายชาติอาชาไนย เทพา
เลขานุการนายกเทศมนตรี

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here