จ้างจ้างกำจัดเศษวัชพืชปิดขวางทางน้ำ งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
111

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here