จ้างจ้างเป่าบ่อบาดาล และงานซ่อมท่อ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเหียง หมู่ 3 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง งบประมาณในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 32,635 บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
170

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here