จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายต่อเชื่อมระหว่างบ้านจู้ด หมู่5 และบ้านม้าเหนือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
55

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here