จ้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านผู้ใหญ่กร) ณ บ้านกองหาญ หมู่ท่ี่ 8 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
86

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here