จ้างปรับปรุงห้องผู้บริหารและศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดยจ้างบุคคลภายนอกทาสีและย้ายประตูห้องผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
37

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here