จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ต่อจากของเดิม ท่อ 1.50 เมตร) ณ บ้านปงป่าม่วง หมู่ที่ 12 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2
80

2 COMMENTS

  1. เรียน นายกเทศบาลตําบลลำปางหลวง
    จากโครงการวางท่อระบายน้ำต่อจากของเดิม1.5เมตร บ้านปงป่าม่วง แต่ของใหม่ใช้น่าจะ80cmวางคู่กัน2ท่อ ซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน และทางระบายน้ำใต้ถนนใหญ่กว่า2ท่อนี้มาก จะเกิดปัญหาตามมามั้ยคะ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ

    • โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเดิม ทางเทศบาลได้ออกแบบไว้เป็นขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตรนั้น ได้อ้างอิงระดับผิวถนนจากฝั่งโรงอิฐมอญซึ่งมีระดับที่สูงแต่จากการทำระดับทั้งโครงการปรากฎว่า ระดับบริเวณช่วงกลางลำเหมือง มีระดับต่ำ หากทำการวางท่อขนาดเดิมจะทำให้ผิวจราจรบริเวณดังกล่าวมีระดับที่ต่างกันมาก จึงทำให้ต้องมีการออกแบบท่อเพื่อลดขนาดท่อลงและเพิ่มเป็นท่อคู่แบบวางสองแถวเพื่อรองรับการระบายน้ำให้เพียงพอ ประกอบกับทำให้ผิวจราจรบริเวณกลางลำเหมืองมีระดับเท่าถนนเดิมของพื้นที่บริเวณนั้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here