จ้างเปลี่ยนกรวดทรายและทรายกรองระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจู้ดทุ่ง หมู่ 10 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
60

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here