จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 100 คนในโครงการลำปางหลวงรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
50

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here