จ้างเหมารถตู้ จำนวน ๒ คันๆ ๔,๐๐๐ บาท พร้อมคนขับรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
92

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here