จ้างโครงการถมลูกลังไหล่ทางขยายไหล่ทางบริเวณซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง 6.80 เมตร ยาว 330 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาณดินลูกรัง 168.30 ลบ.ม. และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
108

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here