จ้างโครงการปรับปรุงตลิ่งลำเหมืองฮ่องสะเรียม จำนวน 6 จุดบ้านจุ้ดทุ่ง หมู่ 10 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามแบบแปลนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
103

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here