จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบหนองงู ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร บ้านลำปางหลวงใต้ หมู่ 2 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
55

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here