จ้างโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีีต (ศาลาเอนกประสงค์บ้านลำปางหลวงใต้) ณ บ้านลำปางหลวงใต้ หมู่ทัี่ 2 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
37

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here