จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบริเวณบ้านปงป่าม่วง วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร ยาว 43.00 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 4 บ่อบ้านปงป่าม่วง หมู่ 12 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
99

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here