จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
55

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here