ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

0
92

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอกสแกน QC Code เพื่อตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here