ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหร้ับงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
75

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here