ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อใช้ในราชการกองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
118

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here