ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 12,417 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
107

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here