ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินจำนวน 8,630 บาท (แปดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
106

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here