ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กอช่าง จำนวน 3 รายการ เป็นเงินจำนวน 7,230 บาท (เจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
81

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here