ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำปางหลวง (สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
65

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here