ด่านป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

เทศบาลตำบลลำปางหลวง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนนำชุมชน  ได้ตั้งด่านตรวจ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า ณ หน้าวัดบ้านนางเหลียว 11-15 เมษายน 2563

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here