บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)หน่วยงานราชการต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนการคัดแยกขยะปลอดโฟมและถุงพลาสติก

เทศบาลตำบลลำปางหลวงและหน่วยงานราชการ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจู้ด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการคัดแยกขยะ ปลอดโฟม และถุงพลาสติก เห็นชอบร่วมกันในการเป็นหน่วยงานราชการต้นแบบที่ลดการเกิดขยะมูลฝอยด้วยหลักการ 3 Rs

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here