ประชาสัมพันธ์ บทสรุปผู้บริหาร ระดับความพึงพอใจต่อการบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

0
24

ประชาสัมพันธ์

บทสรุปผู้บริหาร ผลการวิจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563    โดยการประเมินระดับความพึงพอใจผู้มารับบริการและติดต่อเทศบาลตำบลลำปางหลวง

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here