ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชุมประชาชคมตำบล

0
149

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชุมประชาคมตำบล เทศบาลตำบลลำปางหลวง

เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับที่ 4)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here