ประชุมมาตรการป้องกัน​ โควิด 19 ในงานประเพณี​แห่ครัวตาน

วันที่ 22​ตุลาคม 2563 เวลา13.30 น. กองการศึกษาและวัฒนธร​รมร่วมกับกองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยประธานอสม. 13 หมู่บ้าน ตำบลลำปางหลวง ประชุมมาตรการป้องกัน​ โควิด 19 ในงานประเพณี​แห่ครัวตาน
ที่จะจัดขึ้น ใน วันที่ 28-30 ตุลาคม​ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์​บริการ​สาธารณสุข​ลำปางหลวง

จากเพจ
https://www.facebook.com/lampangluangsata/posts/368206271263174

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here