พิธิมอบป้ายเชิดชูเกียติบ้านต้นแบบโครงการบ้านสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจู้ด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำปางหลวง  เพื่อดำเนินการประกวดโครงการบ้านสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย ในปีงบประมาณ 2562 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here