มาตรการเข้มงวดในการกักตัว14วันของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง

 • มาตรการกักตัว 14 วัน1.ให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการตรวจสอบการระบาดและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคสูงรวมทั้งพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อนเมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางต้องดำเนินการดังนี้

  1.1 รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทางเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรคและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

  1.2 บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตัวเองที่บ้านที่พักอาศัยหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากสงสัยหรือมีอาการใดๆ ผิดปกติ ให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันทีรวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด

  2 ให้อำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพื้นที่หรืออสมช่วยกันสอดส่องดูแลติดตามและเฝ้าระวังกรณีประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย

  ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วัน

  การแยกห้องและของใช้

  – อยู่ในห้องที่แยกจากครอบครัว ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและห้องนอน หากแยกห้องนอนไม่ได้ จำเป็นต้องมีฉากกั้น เช่น แผ่นกั้นห้องแบบพลาสติก และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

  – แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกันเด็ดขาด ขยะติดเชื้อ (กระดาษชำระ, หน้ากากอนามัย หรืออื่นๆ) ก็ต้องแยกทิ้งต่างหาก

  การทำความสะอาด

  – เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอน ผ้าเช็ดตัว แยกทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกตามปกติ หรือซักร่วมกับน้ำร้อน

  – ของใช้ที่สัมผัสบ่อย เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70-90%

  – ห้องสุขา สุขภัณฑ์ พื้นบ้าน ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฟอกขาว 5% แต่อย่าฉีดพ่น

  การใช้ห้องสุขา

  – หากเป็นไปได้ควรแยกใช้ห้องสุขาส่วนตัว แต่หากไม่สามารถ ให้ใช้เป็นคนสุดท้าย และทำความสะอาด

  ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทันที

  – กรณีที่ใช้ชักโครก ให้ปิดฝาทุกครั้งก่อนกด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

  การจัดการขยะ

  ต้องแยกขยะออกเป็น 2 ประเภท

  – ขยะทั่วไป จัดการได้ตามปกติ ใส่ถุงขยะ มัดปากถุงให้แน่นหนา

  – ขยะติดเชื้อ ในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมแล้วล้างถังด้วยน้ำยาฟอกขาวเพื่อทำลายเชื้อ ส่วนขยะให้ใส่ถุง

  2 ชั้นมัดปากให้แน่นหนา ก่อนนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไป

  —————–เมื่อครบ 14 วัน จึงนำขยะออกมาให้รถเทศบาลเก็บ————–

  การรับประทานอาหาร

  – ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อยครั้งละ 20 วินาที และล้างให้ถูกวิธี

  – เลี่ยงการทานอาหารร่วมกับครอบครัว ให้แยกมาทานคนเดียว หากเป็นอาหารที่มีผู้อื่นจัดเตรียมให้

  (คนในครอบครัว หรือบริการส่งอาหาร) ควรกำหนดจุดรับส่งเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง

  ทั้งนี้การกักตัว 14 วันจะเริ่มนับจากวันที่เจอคนติดเชื้อวันสุดท้าย นอกจากนี้ทุกคนในบ้านต้องไม่ลืมที่

  จะปฏิบัติตนตามแนวทางป้องกันการแพร่เชื้อเบื้องต้น ทั้งการล้างมือบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยหรือ

  หน้ากากผ้าเสมอ และอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน เป็นต้น

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here