รางวัลตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและป้ายตลาดประชารัฐปลอดโฟม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ดูแลตลาด/เจ้าของตลาด ที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดลำปาง ซึ่งมีตลาดผ่านหลักเกณฑ์การประเมิน จำนวน 17 ตลาด ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดบ้านศรีดอนชัย ตลาด We market lampang ตลาดบ้านสันหลวง กาดหมั้วครั้วแลงหน้าอำเภอเกาะคา ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดบ้านหัวทุ่ง ตลาดสดบ้านหัวทุ่งพัฒนา ตลาดสดบ้านส้มป่อย ตลาดสดบ้านป่าเหียง ตลาดวัดพระธาตุลำปางหลวง ตลาดบ้านจู้ด ตลาดประชารัฐ Modern Trade จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ตลาด Modern Trade Big C ตลาด Modern Trade แม็คโคร ตลาดเกษตรกร (Farmer market) ตลาดประชารัฐ วิถีชุมชน ธกส จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดวิถีชุมชน ธกส สาขาลำปาง ตลาดวิถีชุมชน ธกส สาขาแม่ทะ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ และตลาดประชารัฐ ต้องชม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กาดประตูผา ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ซึ่งตลาดวัดพระธาตุลำปางหลวง และตลาดบ้านจู้ด ได้ผ่านการประเมินจนได้รับรางวัลดังกล่าวLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here