สรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563

เทศบาลตำบลลำปางหลวง ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นงานที่ 1.1 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร รหัสการรับรอง EHA1001 ระดับเกียรติบัตร และประเด็นงานที่ 4.3 การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน รหัสการรับรอง EHA 4003 ระดับเกียรติบัตร เช่นกัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here