หัวหน้าส่วนราชการ

0
628

นายอดิศักดิ์ ทองอารีย์
ปลัดเทศบาลตำบลลำปางหลวง

นางนัฤภร ละมัยเกตุ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสรัลชนา เกษสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพิทักษ์ รัตนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวเปรมรุ่ง วงค์อนัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here