แลกเปลี่ยนข้อมูลถ่ายโอน รพ.สต.

0
87

 

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564  นายกอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วย นายอารันต์ ถาวรรณา รองนายกเทศมนตรี ร่วมสัมภาษณ์และให้ข้อมูล แนวทางการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก รพ.สต.ลำปางหลวง เป็นหน่วนงานเดียวของจังหวัดลำปางที่ทำการถ่ายโอนได้สำเร็จ ให้แก่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามโครงการการวิเคราะห์และออกแบบเชิงนโยบายการถ่ายโอน รพ.สต.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปวิเคราะห์และหาแนวทางกลไกการถ่ายโอน ต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here