โครงการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลลำปางหลวง ได้จัดโครงการรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์2563 ณ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
-เดินรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน
-พิธีเปิดการอบรม โดยนายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง
-ให้ความรู้และป้องกันโรคเอดส์ เพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยคุณเบญญา เอมาวัฒน์ ตำแหน่ง ประธานกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและ เยาวชน จังหวัดลำปาง และคณะทำงาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here