ให้ความรู้ข้อควรปฏิบัติ ในการจัดงานฌาปนกิจ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้ความรู้ข้อควรปฏิบัติ ในการจัดงานฌาปนกิจ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)     ที่หมู่ 7 บ้านล้อมศรีป้อ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here