รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

 

นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลลำปางหลวง ในเขต 1 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการพนักงานของเทศบาล