กาดหมั้ว คัวแลง กิ๋นข้าวแลงขันโตก

 

        สภาวัฒนธรรมตำบลลำปางหลวง จัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวแลง กิ๋นข้าวแลงขันโตก ณ ลานวัฒนธรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีต้อนรับแขกชาวเหนือเป็นงานประเพณีที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ ของภาคเหนือ เป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตั้งแต่ดั้งเดิม ที่มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้ได้ชมและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการสร้างบรรยากาศ ในการต้อนรับให้อบอุ่นและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ยากที่จะลืมเลือน