ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลลำปางหลวง

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565