จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง ผู้นำหมู่บ้าน อสม และ ประชาชนตำบลลำปางหลวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีของประชาชน และปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม