ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วม 9 ส.ค. 65

นายอรรณพ  ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  นายอดิศักดิ์ ทองอารีย์ ปลัดเทศบาล และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตบ้านม้าเหนือ ม้าใต้ และบ้านม้ากลาง พร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้านโดยนำกระสอบทรายปิดกั้นทางน้ำ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน