ท้องถิ่นอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2565

นายอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำปางหลวง ร่วมโครงการท้องถิ่นอาสาเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นอาสา สร้างป่ารักษ์น้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2565     เนื่องในโอกาสเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณสระน้ำเทศบาล   เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แนวทางพระราชดำริที่จะนำไปสู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณโดยรอบสำนักงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ