โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำปางหลวง จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนวัดพระธาตุลำปางหลวง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น การให้เกียรติและยอมรับทุกเพศ การบูลลี่ การรู้เท่าทันสื่อ รู้จักป้องกันโรคติดต่อทางเพศ เป็นต้น
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกอรรณพ ตื้อคำ นายกเทศมนตรีตำบลลำปางหลวง มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้