กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลลำปางหลวง ร่วมกับอำเภอเกาะคา ประชาชนตำบลลำปางหลวง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองและปลูกต้นไม้ บริเวณหมู่บ้านลำปางหลวง หมู่ที่1 ต.ลำปางหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร